Alzheimer i periodòncia

La periodontitis pot estar associada a l’Alzheimer i a la demència

La investigació “Periodontitis and cognitive decline in Alzheimer’s disease” de la Universitat de Southampton i el Kings College de Londres diu que es pot associar la periodontitis a una major gravetat de demència i a un empitjorament cognitiu més ràpid de l’Alzheimer.1

L’Enquesta Poblacional de Salut Bucodental a Espanya indica que el 10,8% de la població entre 65 i 74 anys tenen bosses periodontals profundes i les taxes de prevalença de demència estan entre el 5,2% i el 16,3% en majors de 65 anys (arribant als 22-30% en pacients de més de 85 anys).2 Els casos de demència s’incrementen exponencialment amb els anys com també els de periodontitis. Xifres a tenir en compte ja que hi podria haver certa relació segons l’estudi. I és que de fet, ja s’està estudiant la vinculació de malalties que es produeixen a la geniva (periodontals) amb d’altres que afecten a tot l’organisme com són les cardíaques, l’ictus o un tipus de diabetis.

Segons la investigació presentada, la periodontitis pot contribuir en el desenvolupament de l’Alzheimer i també en l’acceleració d’aquesta. Són més els estudis que també apunten cap a aquesta associació positiva entre la periodontits i l’Alzheimer tot i que cal seguir investigant el tema i considerar diferents factors fisiopatològics com poden ser: el pas d’agents inflamatoris de la cavitat oral a la circulació sistèmica o l’accés al teixit cerebral de microorganismes que viuen al biofilm de la placa dental a través d’invasió tissular directe, de la circulació sanguínia o dels nervis perifèrics.2

“La inflamació i la situació general d’inflamació que causa la periodontitis podria agreujar l’Alzheimer”. (Dr. Herrera.)

Segons el Dr. David Herrera, President de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), tan la periodontitis com l’Alzheimer tenen en comú la inflamació i la situació general d’inflamació que causa la periodontitis podria agreujar l’Alzheimer.3

Alzheimer i periodòncia 0L’Alzheimer és una patologia neurodegenerativa en la que es produeix inflamació, activació microglial i augment de les citoquines proinflamatories, provocant inflamació del sistema nerviós central. I la periodontitis és una malaltia oral de la geniva que es produeix per bactèries que incrementen també aquestes citoquines proinflamatories a nivell local (inflamen la geniva). Tot i ser una inflamació local, les citoquines poden disseminar-se en tot el cos i generar un estat d’inflamació generalitzada la qual pot afavorir l’Alzheimer o la seva progressió. Els nivells alts d’anticossos davant les bactèries periodontals resulten associades a una major taxa de deteriorament cognitiu en fases inicials de l’Alzheimer.

“La periodontitis accelera el deteriorament cognitiu en persones en fase inicial de l’Alzheimer”. (Prs. Holmes)

L’autor principal de l’estudi, el professor Clive Holmes, creu que “si realment existeix una relació directa entre periodontitis i el deteriorament cognitiu, el tractament de la malaltia de les genives podria ser una possible opció de tractament per a l’Alzheimer”. El Dr. Herrera també és de l’opinió de que “si l’associació es confirma, s’hauria de plantejar valorar la salut periodontal en persones amb Alzheimer, ja que el tractament periodontal podria ajudar a reduir els nivells d’inflamació sistèmics i alentir el deteriorament cognitiu”.3

Cal apuntar que aquest estudi es va realitzar amb un nombre limitat de participants i els autors afirmen que altres factors a estudiar podrien ser també claus en la disminució cognitiva dels participants. De totes maneres, estudis com aquest obren la possibilitat d’aprofundir en aquest camp i investigar més sobre com el tractament periodontal pot ajudar en el tractament de la demència i l’Alzheimer.

Alzheimer i periodòncia 1“Cal ajudar als pacients d’Alzheimer a mantenir una bona higiene bucodental” (Dr. Castellsagué)

Des del Centre Dental Castellsagué davant aquestes investigacions recordem la importància de procurar la millor salut bucodental possible entre els pacients amb malalties mentals degeneratives. A vegades les seves malalties els dificulten realitzar-se una bona higiene bucodental.  L’oblit de rentar-se les dents 3 cops al dia o la dificultat d’alguns d’obrir la boca, glopejar aigua o fins i tot empassar, poden augmentar el risc de problemes dentals derivats de l’acumulació de sarro. La higiene bucodental i les revisions mèdiques són clau.

 

Articles relacionats:

“El risc d’ictus i la salut de les genives (periodontitis)” https://www.centredentalcastellsague.cat/salut-dental-i-noticies/ictus-i-genives-periodontitis/

“Periodontitis i diabetis: una associació bidireccional” https://www.centredentalcastellsague.cat/salut-dental-i-noticies/periodontitis-i-diabetis-una-associacio-bidireccional/

Fonts i recursos consultats:

3ABC. 2016 ¿Pueden afectar las enfermedades de las encías a la enfermedad de Alzheimer?http://www.abc.es/salud/sepa/abci-pueden-afectar-enfermedades-encias-enfermedad-alzheimer-201603162112_noticia.html

1Dental Tribune. Vinculan a la periodontitis con la enfermedad de Alzheimer. 2016 http://www.dental-tribune.com/articles/news/latinamerica/28449_vinculan_a_la_periodontitis_con_la_enfermedad_de_alzheimer.html

King’s College London. Link between gum disease and cognitive decline in Alzheimer’s. 2016 https://www.kcl.ac.uk/newsevents/news/newsrecords/2016/03%20March/Link-between-gum-disease-and-cognitive-decline-in-Alzheimers.aspx

2Pazos P, et al. Asociación entre enfermedad periodontal y demencia. Revisión de la bibliografía.
Neurología. 2016. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485316301785

Pazos P, et al. Asociación entre enfermedad periodontal y demencia. Revisión de la bibliografía.
Neurología. 2016. http://ac.els-cdn.com/S0213485316301785/1-s2.0-S0213485316301785-main.pdf?_tid=3038a536-9ddf-11e7-82c9-00000aab0f6b&acdnat=1505896937_64ef411b480e71f1b8daaff43acde194

Etiquetes: , , , , , , , , ,

Deixa un comentari

Ortodoncia Gracia Adrados SLP tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar les comunicacions d'aquest blog i donar resposta a les consultes plantejades pels usuaris. La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment de l'interessat. No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. L'usuari té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en l' Avís Legal i Política de Privacitat.