Inici » Pròtesi dental fixa - Centre Dental Castellsagué

No esperi més a recuperar la masticació i una bona imatge

Les pròtesis fixes són pròtesis que es suporten totalment a les dents del pacient o en un implant.

En el cas de pròtesis sobre dents naturals, poden ser sobre una sola dent (corona,
carilla, inlay,onlay o overlay) o fent una estructura (pont) per substituir almenys una dent absent.

Carilles dentals
Protesi dental fixa

Què és una corona dental?

La corona dental és una funda personalitzada que es col·loca sobre una dent malmesa per a substituir la part visible de la peça. Les corones proporcionen l’estètica d’una dent natural així com la seva funcionalitat.

Què és un pont dental?

El pont pot substituir una o més dents absents quan disposem d’un pilar anterior i posterior (dents veïnes a la zona on falta la dent). El protèsic fabrica una estructura única amb mínim de tres corones juntes on la corona intermitja (pòntica) seria la que substitueix la peça absent.

En què consisteixen les sessions per poder realitzar la meva pròtesis fixe?

El procés d’una pròtesi fixa passa per una sessió on es realitza la preparació de les dents per tal de crear un espai físic per la corona o el pont. Posteriorment, es prenen unes impressions o bé un registre escanejat de la zona amb l’escàner intraoral 3D iTero perquè el protèsic pugui confeccionar la pròtesis ajustada i personalitzada a cada pacient. Les pròtesis fixes finalment es cimenten sobre les dents de suport.

Serà estètica la meva pròtesi?

En el Centre Dental M. Castellsagué disposem de materials biocompatibles i estètics per tal que la pròtesi imiti al màxim les dents naturals per tal de que s’integri al màxim amb la resta de la boca obtenint una aparença natural. Podem realitzar pròtesis completament ceràmiques en el cas de carilles o corones unitàries amb requeriment molt estètic.

Què puc aconseguir amb unes carilles dentals?

Les carilles són tractaments que ens permeten, amb una mínima preparació dental, poder corregir l’anatomia, el color i/o la posició de la dent. Les carilles poden ser de composite o de ceràmica. En aquest últim cas, el procediment que s’utilitza és semblant al de les pròtesis fixes convencionals: hem de prendre registre per tal que el protèsic realitzi l’estructura de ceràmica que, posteriorment, es cimentarà sobre la cara externa de la dent.

Què són les pròtesis de zirconi?

El zirconi és un metall blanc que ens permet obtenir una molt bona estètica (evitant la translucidesa dels metalls) i una molt bona biocompatibilitat. A més, l’ajust a través de la tecnologia cad-cam, les posiciona davant de les pròtesis fixes metall-ceràmica convencionals.

Incrustacions inlay/onlay/overlay

Protesi dental minimament invasiva

Corona dental

Protesis dental fixa corona

Pont

protesi dental fixa puente

Implant

Dents en un dia

Especialistes:

Laura García Palma

Odontòloga

Col. 4465 pel COEC

Odontòloga col·laboradora en el Centre Dental M. Castellsagué.

Laura García Palma

Anna Jofré Puigcorbé

Odontòloga

Col. 5708 pel COEC

25 anys d’experiència en el Centre Dental M. Castellsagué com a auxiliar, higienista dental i posteriorment col·laborant com a odontòloga.

Anna Jofré Puigcorbé